Download SKRIPTA-receptologija (1) PDF

TitleSKRIPTA-receptologija (1)
File Size422.4 KB
Total Pages77
Document Text Contents
Page 1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET

M. Bećirević-Laćan i M. Jug


RECEPTOLOGIJA


PRAKTIKUM
Zagreb, 2008.

Page 2

SADRŽAJ

LJEKARNIČKA DJELATNOST 1

LJEKARNA

Prostorije u ljekarni

Oficina

Skladišni prostor

DEPOI LIJEKOVA

1

1

1

2

2

LIJEKOVI U LJEKARNI 3

RECEPT

Vrste recepata

Dijelovi recepta

3

4

5

IZDAVANJE I OZNAČAVANJE MAGISTRALNIH PRIPRAVAKA 7

INKOMPATIBILNOSTI U RECEPTURI I INTERAKCIJA LIJEKOVA 8

DOZIRANJE LIJEKOVA

Vrste doza

DOZIRANJE LIJEKOVA ZA DJECU

Terapijske doze za dojenčad

Terapijske doze za djecu

Praktične mjere za lijekove

Kontrola doza

9

9

10

10

10

12

13

MAGISTRALNI PRIPRAVCI

PULVERES - PRAŠCI

Nepodijeljeni prašci – pulveres non divisi

Podijeljeni prašci – dosipulveres, pulveres divisi

UNGUENTA – LJEKOVITE MASTI

PASTAE AQUOSAE – TEKUĆI PUDERI

INFUSA – INFUZI

DECOCTA – DEKOKTI

MACERATA – MACERATI

SOLUTIONES MEDICINALES – OTOPINE LIJEKOVA

INHALATIONES – INHALACIJE

MIXTURAE – MIKSTURE

GUTTAE – KAPI

OTOGUTTAE – KAPI ZA UHO

RHINOGUTTAE – KAPI ZA NOS

OCULOGUTTAE – KAPI ZA OČI

OCULENTA – LJEKOVITE MASTI ZA OČI

VETERINARSKI LIJEKOVI

KRATICE U RECEPTURI

14

14

14

15

23

28

31

33

35

37

44

47

53

55

57

60

64

66

70

Page 38

36

Rp.

Alth. rad. macerat. 9:180

Sir. simpl. 200

M. D. S. Svaka 3 sata po 1 veliku žlicuRecipe

Altheae radicis macerationis parati e gramatibus novem ad colaturam

gramata centum octoginta

Sirupi simplicis ad gramata ducenta

Misce, da signaIzrada : Grubo sasječen korijen bijelog sljeza brzo se ispere na cjedilu ili situ s malo

hladne vode, da se uklone mehanička oštečenja (prašina). Zatim se prema općem propisu za

izradu macerata izdadi macerat. Macerat se prenese u medicinsku bocu i doda 20 g običnog

sirupa.

Doze : srednja pojedinačna doza korijena bijelog sljeza iznosi 2,5 g.

Upotreba: Mucilaginozum; prekriva sluznicu ždrijela i tako umanjuje podražaj koji

izaziva refleks kašlja. Naročito je prikladan za dječju praksu.

Izdavanje: u medicinskoj boci, signirano bijelom naljepnicom uz napomenu "Prije

upotrebe promučkati" i "Čuvati na hladnom mjestu".

Page 39

37

SOLUTIONES MEDICINALES – OTOPINE LIJEKOVAOtopine lijekova su tekući bistri pripravci koji sadrže jednu ili više ljekovitih supstancija

otopljenih u odgovarajućem otapalu. Otapala su najčešće voda, etanol, glicerol te vegetabilna i

mineralna ulja.

Izrada: Otopine lijekova se u recepturi izrađuju prema općem principu za izradu

otopina tj. otapanjem jedne ili više supstancija u odgovarajućem otapalu ili kemijskim

reakcijama u otopini.

Pri izradi otopina treba voditi računa o kemijskoj naravi i fizikalnim svojstvima otapala i

supstancija koje se otapaju. Ako na receptu nije navedeno otapalo za pripremu otopina, za

pripremu vodenih otopina lijekova upotrebljava se pročišćena voda, a za pripremu uljnih

otopina vegetabilna ili mineralna ulja.

Otopine lako topljivih krutih supstancija izrađuju se obično tako, da se najprije kruta

supstancija izvaže te prenese pomoću plastične kartice u već tariranu bocu, zatim se u bocu

odvagne otapalo i mućkanjem izradi bistra otopina. Ako se supstancija teško otapa, prethodno

se razriba u tarioniku, a zatim otopi u hladnom ili ako je supstancija termostabilna u zagrijanom

otapalu.

Od higroskopnih tvari (kalcij-klorid, kalcij-bromid, natrij-bromid i cink-klorid) odmah se

izrađuju 50%-tne otopine (1:1), jer se te supstancije ne mogu izdati u krutom stanju.

Pri izradi otopina važu se najprije najmanje količine ljekovitih tvari, zatim veće. Do

odstupanja od tog principa dolazi u onom slučaju kad je potrebno redoslijed izmijeniti da bi se

spriječilo stvaranje inkompatibilnosti.

Tekućine propisane u količini manjoj od 1 g dodaju se u kapima.

Mirisne i lako hlapljive tvari te obojene tekućine dodaju se na kraju. Sve otopine se

moraju izdavati bistre. Ako je potrebno moraju se prije izdavanja filtrirati.

Lijekovi u obliku otopina izdaju se u bocama. Veličina medicinske boce za otopine

odabire se s obzirom na količinu lijeka i to prema broju koji se nalazi na dnu boce, a odnosi se

na volumen boce izražen u gramima s obzirom na vodu. Boce nisu standardizirane (odstupanja

su velika) zato se sve otopine moraju vagati pa i pročišćena voda koja služi kao otapalo. Boce

se odabiru prema osjetljivosti lijeka na svjetlo.

Lijekovi u obliku otopina za unutarnju primjenu izdaju se u dječjoj praksi u količini od 50

g (= 10 malih žlica) ili 100 g (= 10 srednjih žlica), a za odrasle 150 g (= 10 velikih žlica) do

200 g (= 13 velikih žlica).

Page 76

74

Kratice Značenje

pro infant.

pro med.

q.s.

rasp.

rec.

rec. para

rect.

reit.

rem.

rep.

s., s.

ss., sem.

sacc.

scat., sct.

seu, s.

sicc.

sig.

sine, s.

sive, s.

solub.

spl., simpl.

stil.

t., tal.

T.M.

ter.

titr.

trit.

v., vitr.

vitr. collo ampl.

ven.

ver.

volatil.

pro infantibus

pro medico

quantum satis

raspatus

recens

recenter para

rectificatus

reiteretur

remanentia

repetatur

signa, signetur

semis

sacculus

scatula

seu

siccus

signa, signetur

sine

sive

solubilis

simplex

stilus

tales

Tota Massa

tere, teratur

titratus

tritus

vitrum

vitrum collo amplum

venalis

verus

volatilisza djecu

za liječnika

koliko je potrebno

nariban

svjež

svježe priredi

pročišćen

neka se ponovi

ostatak

neka se ponovi

označi, neka se označi

polovina

kesica

kutija

ili

suh

označi, neka se označi

bez

ili

topljiv

jednostavan

štapić

takvih

ukupna masa

rastrljaj, neka se rastrlja

titriran, točno određen

usitnjen, rastrljan

boca

boca sa širokim grlom

trgovački, tehnički

pravi

hlapljiv

Page 77

75

Brojevi1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXIunus, una, unum

duo, duae, duo

tres, tria

quattuor

quinque

sex

septem

octo

novem

decem

undecim

duodecim

tredecim

quattuordecim

quindecim

sedecim

septemdecim

duodeviginti

undeviginti

viginti

unus et viginti

seu viginti unus

30

40

50

60

70

80

90

100

150200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2000XXX

XL

L

LX

LXX

LXXX

XC

C

CLCC

CCC

CD

D

DC

DCC

DCCC

CM

M

MMtriginta

quadraginta

quinquaginta

sexaginta

septuaginta

octoginta

nonaginta

centum

centum et

quinquaginta

ducenti

trecenti

quadringenti

quingenti

sescenti, sexcenti

septingenti

octingenti

nongenti

mille

duo milia

Višekratinici broja 100 se dekliniraju, npr. ducenti, ducentae, ducenta.

Similer Documents