Download Surat Konfirmasi Pesanan PDF

TitleSurat Konfirmasi Pesanan
File Size119.2 KB
Total Pages9
Document Text Contents
Page 5

BAGIAN BAGIAN SURAT KON1IRMASI

 Surat konr!a"# $%"anan &a$at !%n**unakan $%n&%katan 'an*"un* atau
&#r%/t a$$roa/(

 Para*ra $%rta!a "urat +%r#"# t%ntan* +%r#ta +a#k +a*# $%'an**an. Da'a! (a'
#n# $ara $%'an**an &a'a! "uatu urutan )an* $%nt#n* &an &#(ara$kan &a$at
!%n%r#!a $%"anan +aran* t%r"%+ut.

 Pa&a +a*#an $%rt%n*a(an, !%n)atakan $ro%"#ona'#"!% &ar# $%ru"a(aan )an*
!%n/aku$ ran*ku!an "%!ua tran"ak"# "%/ara akurat &an -%'a". Ba*#an #n#

 -u*a !%ru$akan $%n-%'a"an '%+#( r#n/# )an* +%rka#tan &%n*an "uatu $%"anan

 Pa&a +a*#an ak(#r "urat, )ak#nkan $%n%r#!a $%"an t%ntan* a$a )an* akan
An&a 'akukan +%r#kutn)a. S%'a#n #tu, -an*an 'u$a u/a$kan t%r#!a ka"#( ata"
$%"anann)a.

Similer Documents