Download Talmud PDF

TitleTalmud
TagsKabbalah Translations Jews Free Will Orthodox Judaism
File Size1.5 MB
Total Pages83
Document Text Contents
Page 41

Koncept błogosławieństwa
Musimy oczywiście zdawać sobie sprawę z faktu, że błogosławieństwo,
którego efekt jest jak modlitwa za drugą osobę, nie może nigdy wpłynąć na
jej akty wolnego wyboru (bechiry), jak wyjaśniliśmy w "Dyskusji o Wolnej
Woli".

Edukacja, wychowanie i dziedziczne zdolności, mogą wpłynąć jedynie na
zewnętrzne aspekty naszego życia, tak samo jak pomoc z nieba, która
może przyjść przez błogosławieństwo. Kiedy umieścimy to w tej rozprawie,
wszystkie te rzeczy mogą wpłynąć jedynie na pozycję czyjegoś punktu
bechiry, ale nie mogą nigdy wpłynąć na wewnętrzną istotę samego aktu.
Błogosławieństwo również może mieć wpływ tylko na te zewnętrzne
czynniki.

Jak wiemy, główną cechą Jicchaka była gewura - surowość osądu. Z
punktu widzenia cechy sprawiedliwości (midat hadin), zewnętrzna pomoc
powinna być udzielona jedynie osobie, która tego potrzebuje, to jest osobie,
która nie osiągnęła jeszcze duchowości i sposób, w jaki służy Bogu jest
wciąż, w znacznym stopniu, na zewnętrznym poziomie. Osoba, której
służba osiągnęła poziom kompletnej duchowości, nie potrzebuje takiej
zewnętrznej pomocy
i z punktu widzenia surowej sprawiedliwości, powinna radzić sobie bez niej.

Jicchak był świadomy, poza wszystkimi wątpliwościami,
że jego syn Jaakow był cadikiem (człowiekiem sprawiedliwym) o
kompletnej duchowości. Taki cadik powinien być w stanie poradzić sobie,
na podstawie
samej sprawiedliwości, siłą swojej własnej wolnej woli,
bez zewnętrznej pomocy, która jest w naturze miłosierdzia
i dobroczynności. Jeśli pozbawienie go takiej pomocy uczyniło jego drogę w
tym świecie ciężką, to cóż z tego? Pozwólmy mu cierpieć ból, wygnanie,
prześladowanie. Będą mu one służyć jako wyzwania, by wydobyć z niego
najpełniejsze zalety duchowości.

Zgodnie z tym punktem widzenia, tylko najbardziej "zewnętrzna" osoba
powinna otrzymać błogosławieństwa. One umożliwiłyby tej osobie
podążanie jej ścieżką, w taki sposób, że ostatecznie uczyniłaby kompletną
teszuwę (skruchę) i osiągnęłaby poziom kompletnej "duchowości".


Miłość Jicchaka do Esawa

Jicchak wiedział, że Esaw był zupełnie inny niż Jaakow. Wiedział, że Esaw był

"zewnętrzną" osobą. Jednakże wierzył, że Esaw, jak sam Jicchak, był
zaangażowany
w walkę z niższymi, zewnętrznymi aspektami swojego charakteru. To, czego nie
wiedział, to że Esaw z własnej wolnej woli, praktycznie ugasił przebłysk dobra w
swoim sercu. To wyjaśnia, dlaczego Jicchak chciał pobłogosławić swojego syna
Esawa, a nie Jaakowa. Kochał Esawa,

Similer Documents