Download Temeljna nastavna umijeća.pdf PDF

TitleTemeljna nastavna umijeća.pdf
File Size4.9 MB
Total Pages157
Document Text Contents
Page 2

Nakladnik
EDUCA, NAKLADNO DRUŠTVO, d.o

Zagreb, Božidara Magovca 9

Za nakladnika
NIKŠA NIKOLA ŠOLJAN

Urednik
VLADIMIR JURIĆ

Page 78

VOĐENJE I TIJEK NASTAVNOG SATA 81

NAJVAŽNIJA PITANJA O VOĐENJU I TIJEKU
NASTAVNOG SATA

1. Počinju li moji nastavni sati tečno i točno i uspostavljaju
li pozitivan mentalni okvir u mojih učenika?
2. Pobuđuje li i održava ustroj nastavnog sata učeničku
pozornost, zanimanje i motivaciju?
3. Održava li se ritam i tijek nastavnog sata na
odgovarajućoj razini i jesu li prijelazi između aktivnosti
glatki?
4. Pratim li pomnjivo rad učenika tako da se djelotvornost
nastavnog sata održava pomoću individualnog rada s
učenicima ili prilagodbama i promjenama tijeka nas­
tavnog sata, prema potrebi?
5. Dajem li razumljive upute o tome što se od učenika
očekuje za vrijeme svake aktivnosti i raspoređujem li
uspješno njihovo vrijeme i trud u odnosu na njihovo sud­
jelovanje i slijed aktivnosti?
6. Iskorištavam li uspješno različite materijale, izvore i
nastavna pomagala, tako da učenici ne gube vrijeme
čekajući da se oprema izvadi a materijali podijele?
7. Organiziram li i nadzirem logistiku nastave, npr. kako
učenici odgovaraju napitanja, uzimaju opremu ili se dijele
u skupine tako da se održava red potreban za učenje?
8. Služim li se djelotvornim organizacijskim strategijama
u određivanju kretanja učenika i razine galame?
9. Jesu li povratne informacije koje se prenose učenicima
korisne i konstruktivne i potiču li daljnji napredak?
10. Završavaju li moji nastavni satovi uspješno - na vri­
jeme, uz primjereni zaključak i uz discipliniran izlazak
učenika?

Page 79

RAZREDNI UGOĐAJ

USPOSTAVA POZITIVNOG RAZREDNOG
UGOĐAJA

Razredni ugođaj koji nastavnik uspostavi može snažno
utjecati na učeničku motivaciju i odnos prema učenju. Stoga su
umijeća uspostave pozitivnog razrednog ugođaja osobito važna.
Razredni ugođaj za koii se općenito smatra da najbolje potiče
učenika na učenje ie onaj koji se opisuje kao svrhovit, radni,
opušten, srdačan, poticajan i sređen. Takav ugođaj olakšava
učenje time što uspostavlja i održava pozitivan odnos i
motiviranost, učenika za nastavni sat. Kad se raščlane umijeća
potrebna za uspostavljanje pozitivnog razrednog ugođaja, očito je
da se taj ugođaj uglavnom temelji na implicitnim vrijednostima
koje prožimaju nastavu - a to je da su učenici i njihovo učenje silno
važni.

Svrhovit i radni ugođaj
Etos svrhovitosti i radinosti uglavnom se temelji na načinu na

koji nastavnik ističe potrebu za stalnim napretkom u učenju.
Pritom je važno da ustrajete na tome da se vrijeme ne smije zaludu
gubiti. Stoga brz početak nastave, brižljivo praćenje učeničkog
napretka i dobra organiziranost pomažu osigurati kako nesmetan
tijek nastavnog sata tako i učeničko sudjelovanje. Kad nastavnici
dopuste da nevažne stvari ili nepotrebni organizacijski problemi
prekinu tijek nastavnog sata, učenici će to shvatiti znakom da

Page 156

162 TEMELJNA NASTAVNA UMIJEĆA

Naprimjer, nekom će nastavniku u stresnoj situaciji pomoći to da
utroši više vremena na pripremu za nastavu, drugom će više
odgovarati da se kod kuće odmara.

Evo nekoliko korisnih savjeta (Cole i Walker, 1989; Gray i
Freeman, 1988):

• uočite i rješavajte probleme čim prije
• razvijte umijeća i postupke koji će vam pomoći u obvezama

koje imate, osobito organizacijska umijeća i ona za ras­
poređivanje vremena

• razmislite jeste li sami odgovorni za neke izvore stresa,
npr. nepotrebni sukobi s učenicima ili kolegama ili pri­
hvaćanje teških obveza

• uvijek o svemu razmišljajte u kontekstu i pokušajte oblik­
ovati realistična očekivanja o vašim i tuđim mogućnostima

• popričajte o svojim brigama i problemima s drugima
• održite ravnotežu između vašeg posla kao nastavnika i

vašeg osobnog života izvan škole (zdrav i radostan život
izvan škole povećat će vašu samosvijest i unutarnju snagu
za rješavanje problema u školi).

Važno je usto reći da nastavnici zajedno mogu puno učiniti da
se ublaži stres tako da u školi pružaju jedni drugima podršku i
pomažu si prebroditi poteškoće te da se obveze nastavnika
organiziraju i raspoređuju na način koji neće izazvati nepotreban
stres, npr. da se odviše važnih obveza natrpa na leđa jedne osobe
ili da se važni vremenski rokovi uguraju unutar kratkog
razdoblja.

Page 157

OSVRT I PROSUDBA VLASTITOG RADA 163

NAJVAŽNIJA PITANJA O OSVRTU I PROSUDBI
VLASTITOG RADA

1. Razmišljam li redovito o svojem radu kako bih odredio
obilježja koja bi se mogla poboljšati ?
2. Služim li se prosudbom o svojoj nastavi u pravljenju
budućih planova?
3. Služim li se sustavnim metodama prikupljanja po­
dataka o mojem radu koji bi mi mogli pomoći?
4. Pokušavam li biti dobro obaviješten o novim trendovima
u poučavanju, učenju i ocjenjivanju koji bi mogli imati
utjecaja na moj rad?
5. Služim li se različitim načinima razvoja pojedinog nas­
tavnog umijeća (npr. prisustvujem radionicama, služim se
priručnicima, surađujem s kolegama)?
6. Koristim li na najbolji način rezultate ocjenjivanja nas­
tavnika za određivanje svojih razvojnih potreba?
7. Koliko pomažem kolegama ocijeniti i poboljšati njihovu
nastavu?
8. Razmišljam li redovito o tome kako mogu bolje organiz­
irati vrijeme i zalaganje?
9. Služim li se djelotvorno raznim korisnim pristupima i
tehnikama u borbi protiv izvora stresa?
10. Pomažem li stvoriti poticajni ugođaj u svojoj školi kako
bi pomogao kolegama da razgovaraju o problemima i
rješavaju ih?

Similer Documents