Download Teori Hoka Hoki PDF

TitleTeori Hoka Hoki
File Size263.6 KB
Total Pages10
Table of Contents
              Slide 1
Ned Hermann:
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Penerapan Teori Hoka-Hoki dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Peranan Teori Hoka Hoki dalam Pendidikan
            
Document Text Contents
Page 3

Teori Hoka Hoki
HOKI

Hemisfera otak kiri (left)

HOKA

Hemisfera otak kanan(right)

Page 4

HOKA

Mengawal semua anggota kiri.

Gaya pemikiran lebih bebas dan rawak,
lebih menyeluruh, intuisi, subjektif, sintesis
dan abstrak.

Maksud:

i. Intuisi: Kemampuan memahami sesuatu
diluar sedar.

Page 6

HOKI

Mengawal semua anggota kanan.
Gaya pemikiran otak kanan lebih kepada logik,

rasional, analitik, objektif, berturutan dan
spesifik.

Maksud:

i. Logik: Mengenal pasti perkara yang salah dan betul
mengikut pemikiran logiknya.

Page 7

ii. Rasional: Alasan munasabah yang mempengaruhi sesuatu tindakan.

iii. Analitik: Dikenalpasti sebagai analisis iaitu penyelidikan dan penghuraian sesuatu
seperti situasi, masalah dan lain-lain untuk mengetahui pelbagai punca atau ciri-ciri
secara terperinci dan mendalam.

iv. Objektif: Keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan
peribadi.

v. Berturutan: Berfikir secara sistematik.

vi. Spesifik: Berfikir secara mendalam dan menyeluruh.

 Ilmu yang mudah dilihat banyak menggunakan otak kiri contohnya ilmu
matematik.

Page 9

Penerapan Teori Hoka-Hoki dalam Pengajaran dan Pembelajaran

• Untuk membolehkan individu berfikir dengan berkesan kedua-
dua hemisfera otak harus dimanfaatkan dari segi fungsi dan
peranan.

• Untuk memastikan kedua-dua hemisfera digunakan dengan baik
dalam pembelajaran---- Guru perlu mengetahui teknik mengajar
yang sesuai.

• Guru perlu mengimbangkan penggunaan teknik yang cenderung
kepada peranan hemisfera otak kanan dan hemisfera otak kiri.

Similer Documents