Download TITAS-Islam Dan Hak Asasi Manusia PDF

TitleTITAS-Islam Dan Hak Asasi Manusia
File Size330.3 KB
Total Pages24
Document Text Contents
Page 2

TAMADUN ISLAM & TAMADUN ASIA

‘Islam Dan Hak Asasi Manusia’ISI KANDUNGAN

1. Pengenalan……………………………………...………………………………………….....

2. Objektif………………………………………………………………………………………..

3. Hak Asasi Manusia dalam Islam……………………………………………………………

3.1. Hak Hidup………………………………………………………………………………...

3.2. Hak Kebebasan…………………………………………………………………………...

3.3. Hak Kehormatan………………………………………………………………………….

3.4. Hak Persamaan…………………………………………………………………………...

3.5. Hak Milik…………………………………………………………………………………

3.5.1. Hak Milik Allah……………………………………………………………………..

3.5.2. Hak Milik Individu………………………………………………………………….

3.5.3. Hak Milik Masyarakat………………………………………………………………

4. Hak-Hak Lain……………..………………………………………………………………….

4.1. Hak Warganegara………………………………………………………………………...

4.2. Hak Asasi dan Warganegara Malaysia…………………………………………………...

4.2.1. Kebebasan Diri………………………………………………………………………

4.2.2. Pengabdian dan Kerja Paksa……………………………………………………….

4.2.3. Perlidungan daripada Undang-Undang Jenayah yang Berkuat Kuasa Kebelakangan

dan Perbicaraan Berulang.......……………………………………………..……….

4.2.4. Hak Persamaan………………………………………………………………………

4.2.5. Kebebasan Bercakap, Berhimpun, dan Menubuhkan Persatuan……………………

4.2.6. Kebebasan Agama…………………………………………………………………..

4.2.7. Kebebasan Berpolitik………………………………………………………………..

4.2.8. Hak-Hak Berkenaan dengan Pendidikan………………………………………...….

4.2.9. Hak Terhadap Harta………………………………………………………………....

4.3. Hak Berperang……………………………………………………………...…………….

4.3.1. Sebab-Sebab Pergi Berperang……………………………………………………….

4.3.2. Etika Moral Peperangan……………………………………………………………..

4.4. Hak Pendidikan…………………………………………………………………………...

4.5. Hak Mendapat Pekerjaan………………………………………………………………....

4.6. Hak Alamiah………………………………………………………………...…………....

4.6.1. Hidup…………………………………………………………………..……………

4.6.2. Kebebasan Peribadi………………………………………………………………….

1

1

2

2-3

3

3-4

4-5

5

5

5

6

6

6

6

6

77

7-8

8

9

9

10

10

10

10-11

11

11-12

13-14

14

14-15

15-16

Page 12

TAMADUN ISLAM & TAMADUN ASIA

‘Islam Dan Hak Asasi Manusia’

9


4.2.6. Kebebasan Agama

Walaupun Islam adalah agama rasmi dan raja adalah ketua agama, hak dan keperluan

agama lain tidak pernah dipertikaikan. Sebagai contoh disamping terdapat masjid yang

menjadi tempat ibadat bagi orang Islam kerajaan Malaysia membenar rumah-rumah

ibadat bagi kaum Cina, India, Siam dan lainnya dibina di sini demi kepentingan bersama

dan mengelak rasa tidak puas hati sesetengah pihak.

 Semua agama menerapkan nilai nilai baik untuk di hayati dan sebagai panduan

hidup.

 Setiap warganegara berhak untuk menganut dan mengamalkan agamanya.4.2.7. Kebebasan Berpolitik

Kebebasan berpolitk adalah asas kepada kejayaan sesebuah kerajaan. Ia juga merupakan

sumber kekuatan dan kemajuan umat. Dengan kebebasan berpolitik, kemuliaan dan

kehormatan manusia dapat dipelihara, nilai-nilai dan akhlak mulia dapat berkembang,

pemikiran dan kebijaksanaan manusia bebas terbuka, keadilan terpelihara, kebahagiaan

dan kemakmuran akan menguasai negara. Dengan itu manusia akan hidup bahagia dan

kehidupan itu akan terasa kemanisannya.Islam telah memberikan kebebasan berpolitik kepada individu. Sirah Rasulullah SAW

telah membuktikannya. Islam mengajar bahawa negara yang lahir ke dunia bukanlah

kerana keistimewaan orang tertentu. Sebaliknya, ia lahir bersama kelahiran agama Islam

di dalam masyarakat jahiliyyah yang jahil erti negara, dasar pemerintahan dan prinsip

siasah. Seorang ketua negara tidak akan memegang kuasa pemerintahan kecuali dengan

pemilihan daripada umat. Perlantikannya bertujuan untuk memelihara agama dan

kepentingan ummah.Secara ringkasnya kebebasan berpolitik ialah masyarakat berhak untuk memilih

pemimpin dan berhak untuk dipilih menjadi pemimpin. Ia termasuk juga hak untuk

menjawat jawatan dalam perkhidmatan awam dalam negara. Islam memberikan hak ini

kepada semua rakyat yang berkelayakan dalam negara Islam. Orang-orang kafir dhimmi

pun dibenarkan untuk menjawat jawatan awam dan menjadi seorang menteri dalam

negara Islam.

Page 13

TAMADUN ISLAM & TAMADUN ASIA

‘Islam Dan Hak Asasi Manusia’

10


4.2.8. Hak-Hak Berkenaan Dengan Pendidikan

Bagi membangunkan sebuah negara yang cemerlang pendidikan dijadikan asas utama.

Namun, masyarakat hendaklah mengambil tahu tentang hak-hak berkenaan dengan

pendidikan :

 Tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warganegara berdasarkan

agama, kaum, keturunan, atau tempat lahir.

 Tiap-tiap kumpulan agama berhak untuk menubuhkan dan menyelenggarakan

institusi untuk pendidikan kanak-kanak dalam kumpulan itu.4.2.9. Hak Terhadap Harta

 Tiada warganegara pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang.

 Tiada undang-undang pun boleh membuat peruntukan bagi mengambil atau

menggunakan harta dengan paksa pampasan yang mencukupi.4.3. Hak Berperang

Perang dalam Islam memiliki makna yang spesifik yang berbeza dengan makna bahasanya.

Dalam erti kata yang lain, perang adalah mengangkat senjata untuk melawan atau memerangi

orang-orang kafir dalam rangka membela kehormatan Islam dan kaum Muslimin. Justeru, perang

haruslah dilakukan semata-mata dengan niat untuk menegakkan kedaulatan Islam, dan bukannya

niat untuk menguasai sesebuah negara untuk mengambil hartanya.Tambahan, Perang dalam Islam diertikan sebagai Qitalu al-Kuffari fi Sabilillahi li I’lai

Kalimatillah, iaitu “memerangi orang-orang kafir dijalan Allah” dalam rangka meninggikan

kalimah Allah SWT.4.3.1. Sebab-Sebab Perginya Peperangan

Allah memerintahkan kita untuk mengelak daripada berlakunya peperangan, dan mencari

penyelesaian secara damai. Rasulullah SAW bersabda, “Adakah tidak mahu bertemu

dengan musuh, tetapi jika anda bertemu dengan mereka, bersabarlah” (Riwayat Muslim)Antara sebab orang Islam melancarkan perang adalah penting untuk memelihara hak

asasi manusia dan maruah. Maksud ini jelas ditekankan di dalam al-Quran apabila Allah

menerangkan jenis perang yang Beliau jelaskan dengan melampirkan sifat (fi sabi lilllah)

Page 24

TAMADUN ISLAM & TAMADUN ASIA

‘Islam Dan Hak Asasi Manusia’

21


6. Rujukan

6.1. Rujukan Buku :

 Zulkifli Haron et. Al. (2011) Tamadun Islam danTamadun Asia (Skudai: Penerbit UTM)

 Goay Teck Chong, Wong Yew Hong, Suraini Basir (2006). Teks Pra-U STPM Pengajian

Am Kertas I

 Abul A’la Maududi (1976), Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Penerbit Pustaka, Bandung

 Mashitah Sulaiman & Adibah Sulaiman @ Mohamad (2011), Tamadun Islam dan Tamadun

Asia (Edisi Lengkap) (Penerbit : USIM)6.2. Rujukan Internet :

 http://affifrosli.blogspot.com/2010/11/hak-asasi-manusia-dalam-Islam-hadis.html

 http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/259-hak-asasi-manusia-dalam-persfektif-

 https://temanteras.wordpress.com/shura/hak-asasi-manusia-dari-perspektif-Islam/

 http://www.ikim.gov.my/index.php/ms/artikel/8431-Islam-dan-perjuangan-sebenar-hak-asasi-

 http://www.ikim.gov.my/index.php/ms/artikel/8431-Islam-dan-perjuangan-sebenar-hak-asasi-

 http://www.academia.edu/7070612/Teguh._artikel_HAM_menurut_pandangan_Islam

 http://www.slideshare.net/afkarunia/hak-asasi-manusia-menurut-pandangan-Islam

 https://bekamazzahra.wordpress.com/tag/

 http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/hak-asasi-manusia-ham.html

 https://www.scribd.com/doc/173513720/ISLAM-DAN-HAK-ASASI-MANUSIA-doc

 https://www.scribd.com/doc/237188938/Hak-Asasi-Manusia

 http://www.academia.edu/8418850/E_Book-Tamadun-Islam-Tamadun-Asia-Penuh

 http://www.scribd.com/doc/258590673/Tamadun-Islam-Dan-Tamadun-Asia-TITAS-25-

pdf#scribd

 http://www.geocities.ws/farouq1965/TPSM/1a.htm

 http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-hak-asasi-manusia-menurut.html#_

 http://brainly.co.id/tugas/451766

 http://wahyunugraha-eisie.blogspot.com/2009/05/hak-milik-individu-dalam-islam.html

Similer Documents