Download Umberto Eco - Foucault Sarkacı PDF

TitleUmberto Eco - Foucault Sarkacı
File Size3.9 MB
Total Pages1823
Table of Contents
              ÖNDEYİŞ
KETER
	1
	2
2 HOKMAH
	3
	4
	5
	6
3 BİNAH
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
5 GEBURAH
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	61
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	62
	63
6 TİFERET
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
7 NEZAH
	107
	108
	109
	110
	111
8 HOD
	112
	113
	114
	115
	116
	117
9 YESOD
	118
	119
10 MALKUT
	120
SONDEYİŞ
SÖZLÜKÇE
Kitaplar.
Notlar
            
Document Text Contents
Page 2

Umberto Eco
Foucault Sarkacı

Umberto Eco, 1932’de İtalya’nın Aless-
andria kentinde doğdu. 1950’lerin ortalarında
İtalyan RAİ televizyonunda kültür program-
larının yayın yönetmenliğini yapmaya
başladı. 1971’den bu yana Bologna
Üniversitesi’nde göstergebilim dersleri
veriyor.

Estetik alanındaki başlıca yapıtı 1962’de
yayınlanan Açık Yapıttır. Daha sonra
göstergebilim alanında Bir Göstergebilim
Kuramı (1976), Göstergebilim ve Dil Felse-
fesi (1984) ve Yorumun Sınırları (1991) adlı
çalışmaları yayınlandı. Eleştiri, tarih ve
iletişim konusundaki çok çeşitli yazıları
birçok dile çevrildi. 1986’da yayınlanan ilk ro-
manı Gülün Adı, görünüşte 14. yüzyılda bir
İtalyan manastırındaki cinayet öyküsünü an-
latmasına karşın, özünde ilahiyat, felsefe,

Page 911

olurken, tütsüler yoğun, neredeyse elle
tutulabilir dumanlar halinde kıvrıla kıvrıla
yükseliyordu; bir an mahkûmlar arasında
olmamdan korktum, çevremde birçok kimsel-
er, “Düğün, düğün...” diye mırıldanıyorlardı.

Lorenza’yla bağımı yitirmiştim, ancak o za-
man dönüp gölgeler arasında onu aradım.

Şimdi salon, tonozu olağanüstü büyüklükte
bir yakutla aydınlatılmış bir mahzene ya da
görkemli bir mezara dönüşmüştü.

Her köşede bakire giysili kadınlar belirdi. İki
katlı, ağzı kemerli bir fırını andıran küçük bir
kalenin çevresinde toplandılar, iki yanda,
içlerinden yumurta biçimi bir çanağa açılan
iki imbiğin çıktığı iki kule, ortada, ucunda bir
çeşme bulunan üçüncü bir kule...

Küçük kulenin tabanında, kesik başlı
gövdeler görünüyordu. Kadınlardan birinin
elinde bir kutu vardı; içinden yuvarlak bir
nesne çıkarıp tabanın üstüne, ortadaki ku-
lenin içindeki bir oyuğa koydu; birden

911/1823

Page 912

tepedeki çeşmeden su fışkırmaya başladı.
Nesneyi son anda tanıdım; Mağribî kralın
başıydı. Şimdi bir kütük gibi yanıyor, çeş-
menin suyunu kaynatıyordu. Dumanlar,
üfürükler, fokurtular...

Lorenza bu kez elini enseme koymuş,
okşuyordu; tıpkı arabada Jacopo’nun enses-
ini kaçamak okşadığını gördüğüm gibi.
Kadın, altın bir yerküre getirdi, fırında bir
musluk açtı, kürenin içine kırmızı, yoğun bir
sıvı akıttı. Sonra küre açıldı, içinde kırmızı
şirine kocaman, güzel, kar gibi beyaz bir yu-
murta duruyordu. Kadınlar yumurtayı alıp
yere, sarı bir kum yığınının üstüne koydular.
Yumurta açıldı, içinden daha oluşmamış,
kanlı kanlı bir kuş çıktı. Başı kesilmişlerin
kanıyla sulanıp gözlerimizin önünde
büyümeye başladı; güzel, pırıl pırıl bir kuş
oldu.

Şimdi de kuşun kafasını koparıp küçük bir
sunağın üstünde küle dönüştürdüler. Kadın-
ların bazıları külü yoğurdular, hamuru iki

912/1823

Page 1822

[←343]
“ İlkin L’Espre.sso’nun 1 Mayıs 1977

sayısında yayınlanan ve Sette Anni di
Desideiro’nun 78. sayfasında yer alan dene-
menin daha sonra Eco tarafından (yaklaşık
30 sayfa) genişletilmiş biçimidir.

[←344]
‘ Ex tempore olarak sunduğu bildirinin ben-

im için bir özetini çıkarma inceliği gösteren
Yaron’a, burada teşekkür etmek isterim.

1822/1823

Page 1823

@Created by PDF to ePub

Similer Documents