Download Viktor Cvitan - Sunce na prozorčiću PDF

TitleViktor Cvitan - Sunce na prozorčiću
File Size40.2 MB
Total Pages64
Document Text Contents
Page 2

Sastavio
VIKTOR CVITAN

VilI, nepromijenjeno
izdanje

Čitančica za 1. razred osnovne škole

IZDAVAČKO PODUZEĆE ·)SK O L SKA K N lIGA" • ZAGREB 196'7

Page 32

Praznik
Bio je praznik u proljeće. Velik praznik. Grad je bio okićen

zastavama. Na svakoj je kući visila zastava.
Bio je tako velik praznik da su zastave visile po svim našim

gradovima i selima. Lijepe zastave, crvene, ukrašene srpom i čeki-
ćem. Bilo je i lijepih zastava od triju boja. Crvena se zvijezda
žarila na njima.

Zastave su visile mirno i šaptale među sobom da je taj dan
velik praznik. Sobe, u koje su zavirivale, bile su čiste i lijepo ure-
đene. Ruže su bile u vazama.

Uto se odnekale doskita vjetrić. Dodirne prvu zastavu u kraj-
njoj ulici, i ona zaleprša. Njena zvijezda zatrepta. Zastava pogleda
razdragano niz ulicu i prošapta:

- Ovako sam najljepša.
Vjetrić se nasmiješi i odskita se dalje ulicom. Posvud je su-

sretao zastave, mnogo zastava. I vjetrić se razveseli. Trčao je uli-
com i hvatao zastave. Vješao se o njih i njihao se na njima. Zastave
su lepršale, vjetar se smijao, plesao je, i zastave su morale s njim
plesati.

Kroz prozor su gledali radosni ljudi. Pozdravljali su svoje
znance koji su šetali ulicom:

- Sretan vam praznik, susjede! Kako je danas lijep dan, kako
svečan! Kako lijepo vijore zastave. Zaista je taj vjetrić sjajan.

Page 33

ZADACI

I. Evo nekoliko riječi iz štiva: skita se, lepršaju, trči, šetaju, vijore.
Izaberite među njima one kojima možete nadopuniti ovu rečenicu:
Zastave na vjetriću _

Zvijezda na zastavi treperi. Što ste još vidjeli treperiti? (Svjetlo na
nemirnoj vodi•.•)

z. Napišite naziv praznika kad ste postali piontrt, naziv vašeg pra-
o znika na kraju godine i praznika koje slavimo u proljeće. Kako ćete
napisati njihove nazive?

3. Pričajte o kako je vaša ulica bila okićena o tim praznicima.

Kako su prešli preko ulice

Djed i Miša pošli u šetnju.
Došli su do raskršća i gle-

daju: mnogo automobila i mo-
torista juri lijevo i desno. A
crveno, zeleno i žuto svjetlo
pali se i gasi.

- Kako ćemo preko ulice?
- pita djed. - Pogazit će nas.

- Ne boj se, djede, - kaže
Miša i steže djedovu ruku. -
Znam ja kad se smije prijeći.

Čekaju oni da se automobili raziđu. - A Miša gleda kad će
se upaliti zeleno svjetlo za pješake.

- Sad! - kaže Miša.
Obojica, držeći se o za ruke, potrče preko ulice.
- Brže, djede l - viče Miša. - Upalit će se crveno!
Kad su prešli na drugu stranu, djed kaže:
- Vidiš kako sam te lijepo preveo preko ulice.
A Miša kaže:
- Baš je dobro što sam pošao s tobom. Inače se ti ne bi usudio

sam prijeći preko ulice.

ZADACI

Ispričajte kako vi prelazite preko ulice. Koje saobraćajne znakove
poznaj ete? Nacrtajteih.

33

Page 63

*Pačja škola . . . . .
Crvena koka .....
Kako treba poredati ove slike
*Zagonetka (pijetao)
*Dopunjaljka . . . . . . . .
Kako ti meni, tako ja tebi (slika za govorne vježbe). . . .
Koza i moj doručak Zdenka Bezjak, uč. 1 razreda
*Kravi<:;a . . . . . . . . . . Josip Milaković
Koliko nogu ima konj (šala)
*Dohvati mi, tata, Mjesec

SADRŽAJ

*~ema za mačke škole. . . . .
*Jednog jutra u 'gaju .,.,."..,...
Tri pisanke,' . . . . . . . . . . . .' . . . .

*Zagonetka (olovka) . . . . . . . . ,
Četiri prozora (slika za govorne vježbe)

Mama .
*Moja baka .
Da slika bude ljepša (slika za govorne vježbe)
Mali kuhar .
Šic, zar ne znaš što je red! .
Koje nožice valjaju (slika za govorne vježbe) . .
Veoma potrebna stvar '

Pitalica (zubi) .
*Tri para obuće .
*Večernji razgovor
Zašto stoji na kiši (šala)
O čemu je Mišo razmišljao

*Sirena zove . . . . .
Deset malih pomagača
Čemu nam služe ruke

Što rade ove ruke (slika za govorne vježbe)
Koš, lonac i metla . . . . . . . . . .

Zagonetna slika (slika za govorne vježbe)
Bijeli i crni nos . . . . . . . . . . .
Tko je što izradio (slika za govorne vježbe)
Radoznali Ježek
Tri druga .
Iežekovi lavovi i tigrovi

ZNA JA
Grigor Vitez
Grigor Vitez
Ela Peroci (sa slovenskog
prev. V. C.)

OH Ar MI, TATA, MJE

Zlata Kolarić-Kišur

Miroljub Jevtović
R. Baumvol (prev. V. C.)

OktavPankuJaš (sruskogprev.
V. C.) ....

Gvido Tartalja
Gvido Tartalja

Evgenije Permjak (s ruskog
prev. V. C.)
Zmaj Jovan Jovanović

narodna.

Grigor Vitez

Vladimir Majakovski . 21
. . . . . . . . . . 22

Evgemje Permjak (s ruskogpreo,
V. C.) . . . . . . .. 22

po češkom (sa slovenskog
preveo V. C.)

Dragan Lukić

Danko Oblak
V. Osejeva .
Danko Oblak

3
4

6
7
7

8
8
9
10

II

II

12

13
14
14
15
15
16
16
17
18
18
18
18
19
19
20

Page 64

------- - ---

(slika za govorne vježbe)
Viktor Cvitan. . . . .
Marija Vogelnik (prev. sa
slovenskog V. C.) . 32

Kako su prešli preko ulice V. Stanojčić 34
*Nisu svi motori mudri i spretni Zlata Kolarić-Kišur 34
Gdje ste ih vidjeli (slika za govorne vježbe) 35
Kako je Mića spasio vlak . . . . . . . . 36
Čekaju da prođe brzi vlak (slika za govorne vježbe) 36

PO NJIVAMA ŽITO KLASNO, U VOĆNJAKU VOĆE_ SLASNO
*S unce. na prozorčiću Šime Fučić . . 37
Prvi proljetni izlet pčela K. D. Ušinski 37
Ivičine crvenrepke . . . . . . 38
*Proljeće je darovalo Grigor Vitez 40
Tko je bolji orač . Ivo Tošić 40
*Zagonetka (traktor) 42
Živ - živ. 42
*Kos . . . . Rikard Katalinić JerelOv . 44
*Dopunja1jka 44
Lisica i roda narodna. 44
Prijatelji i neprijatelji 45
Jeli to moguće (slika za govorne vježbe) 46
Zašto grmi čak nije mogao rasti A. Kuznjecov 46
*Cvijet . . . Zmaj Jovan Jovanović 47
Vjetar i kiša . . . . . narodna. . . . 48
*Pljusak. . . . . . . . Stevo Pupovac 48
*Zagonetka (kiša, zemlja, biljke) narodna. . . . 49
*Zagonetka (rak) narodna. . . . 49
Gle ribiča malog Miju; zna on gdje se ribe kriju (slike za govorne vježbe) 49
Kiša iz zemlje L. Voronkova 50
*Zbrka Kornjej Cukovski. 5I
*Gljive . . . . . . . . . . 52
Repa ruska narodna 52
*Pioniri .Starog Duba. Branko Ćopić 53
Zagonetka (kupus) . . . . . . 53
*Jarko sunce . Šime Fučić . 54
Bakina trešnja Dauorin Trstenjak 54
Vole isto što i djeca . . . . . . . . 55
Crvenk~pica po češkom (prev. sa sloven-

skog V. C.)
Veliki brijač . . . . . .
Odredite gdje im je mjesto (slika za govorne vježbe) . . . . .
*Radoznao dječak . . . . . Dragan Lukić
Jasna pozdravlja domovinu Dragan Lukić
*Zalazak sunca . . . . . . Grigor Vitez

Jednog dana kad je Iskrica pisala zadaću
Najljepša ulica
Praznik

30
3I

56
58
59
60
6I
62

. Izdavačko poduzeće ••Skolska knjiga", Zagreb, MasarykQva 28 • Za izdavača Ante Marin •
Tehnički urednik Ma;a KožiĆ • Korektor Anfisa Cinotti • Stampanje dovršeno u veljači 1967.

Similer Documents